Kiedy decydujemy się na budowę domu lub innego budynku rozpoczynamy poszukiwanie naszego wymarzonego projektu. Gdy podjęliśmy decyzję co do wyboru konstrukcji, designu i spełnia ona nasze oczekiwania niezbędna jest adaptacja projektu typowego do warunków miejscowych – tj. „dopasowanie” zakupionej dokumentacji do posiadanej przez nas działki.

 

Adoptacją projektu typowego do działki zajmuje się Architekt posiadający kwalifikacje oraz odpowiednie uprawnienia.

Architekt adaptujący winien:

  • Przygotować projekt zagospodarowania terenu ze wszelką dokumentacją niezbędną przy ubieganiu się o decyzję na pozwolenie na budowę.
  • Dostosować projekt pod kątem obowiązujących warunków zabudowy / planu zagospodarowania przestrzennego.
  • W razie potrzeby nanieść zmiany w projekcie typowym, które m.in. dotyczą zmiany wielkości budynku, umiejscowienia elementów związanych z kwestią wizualną – umiejscowienie okna.

 

Przed przystąpieniem do realizacji przez Architekta adaptującego wymagane są dokumenty:

  • Gotowy projekt domu w czterech egzemplarzach
  • Aktualna mapa geodezyjna do celów projektowych
  • Warunki techniczne przyłączy (uzyskane od przedsiębiorstwa: energetycznego, gazowego, wodociągowego oraz kanalizacyjnego)
  • Decyzja o warunkach zabudowy lub wypis i wyrys z M.P.Z.P.

 

Wszystkie formalności można załatwić osobiście natomiast pozornie łatwe do zrealizowania zadania wymagają dużej dozy cierpliwości i czasu.  Nasze biuro projektowe w Radomiu pomaga swoim klientom uniknąć nerwowych i stresujących sytuacji. W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do KONTAKTU.