Najważniejszymi elementami podlegającymi ociepleniu są ściany zewnętrzne, dachy, stropodachy, stropy nad nieocieplonymi piwnicami oraz podłogi położone bezpośrednio na gruncie.

Podstawowe znaczenie ma grubość warstwy izolacyjnej. W zależności od stosowanego materiału przyjmuje się od 11-13cm.

Najczęściej stosowane są dwie metody ocieplenia ścian zewnętrznych: lekka-sucha oraz lekka-mokra.

Lekka-sucha polega na mocowaniu do ściany nośnej płyt styropianowych lub wełny mineralnej. Do nich z kolei przytwierdza się okładzinę zewnętrzną (panele).

Lekka-mokra polega na przyklejeniu za pomocą specjalnej zaprawy oraz zamocowaniu kołkami płyt styropianowych lub wełny mineralnej do ściany nośnej. Następnie nakłada się warstwę kleju z zatopioną siatką zbrojącą oraz tynkuje powierzchnię.

Formalności: w przypadku, gdy wysokość budynku nie przekracza 12 metrów wystarczy dokonać zgłoszenia prac budowlanych w urzędzie. Jeżeli wysokość budynku jest większa od 12 metrów należy wystąpić o pozwolenie na budowę.


Dodaj komentarz